Wordt de aftrek uit artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 toegepast op de rekenresultaten op referentiepunten en geluidsgevoelige objecten?

Vraag

Wordt de aftrek uit artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 toegepast op de rekenresultaten op referentiepunten (waarop een geluidproductieplafond geldt) en geluidsgevoelige objecten?

Antwoord

Nee.

Bij deze berekening wordt 2 of 1 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie. Deze vermindering van de wegdekcorrectie is onderdeel van de rekenmethode. En wordt niet los in mindering gebracht op de berekende geluidsbelasting. Het toepassen van deze aftrek op de berekende geluidsbelasting betekent een dubbeling en geeft daarmee een onjuiste geluidsbelasting.

De correctie op grond van artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift 2012 (ingevolge artikel 110g Wgh) wordt overigens wel afgetrokken van de berekende geluidsbelasting. Deze aftrek is echter niet van toepassing bij het vaststellen of wijzigen van een geluidproductieplafond.