Geluid in lokale regelgeving

De gemeenteraad kan op basis van art. 149 Gemeentewet verordeningen opstellen. Zo heeft elke gemeente een algemeen plaatselijke verordening die bijvoorbeeld evenementen regelt. Een verordening mag natuurlijk niet in strijd zijn met hogere regelgeving.
Daarnaast kan de gemeenteraad op basis van andere regelgeving de bevoegdheid krijgen om een verordening voor een specifiek doel op te stellen. Een voorbeeld hiervan is de bouwverordening op basis van de Woningwet waarin de gemeente onder andere bouwlawaai kan reguleren.

Voor de regulering van het aspect geluid in lokale regelgeving is vooral de algemeen plaatselijke verordening van belang.