Dwangsom betalen voor een ander, mag dat?

Het niet of niet op tijd voldoen aan een, door handhaving, opgelegde last onder dwangsom leidt vaak tot een besluit tot invordering van de verbeurde dwangsom. Soms wordt de dwangsom door een derde betaald.

Betaling door derde is toegestaan. In de uitspraak van de Raad van State van 11 januari 2017 stond wel de vraag centraal of de betaling van deze dwangsom door een derde bevrijdend werkt voor degene die is aangeschreven.

De Raad van State oordeelt dat de betaling bevrijdend is voor de aangeschrevene.

Lees meer hierover: annotatie daarop van mr. Franca Damen 15 januari 2017