Omgevingsloket online (OLO) en AIM stoppen 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar.

Op 1 juli 2024 stoppen OLO en AIM definitief. Het is dan niet meer mogelijk om aanvullingen in te dienen via OLO of behandeltaken uit te voeren.

Voor zowel overheden als initiatiefnemers is het vanaf 1 juli 2024 niet meer mogelijk om aanvragen of meldingen in te zien. De aanvragen en meldingen worden verwijderd.

Ook de ftp-server is vanaf 1 juli niet meer beschikbaar. Als overheid moet u dus alle gegevens uit OLO vóór 1 juli 2024 opslaan in uw eigen systemen.

Doorverwijzen naar nieuwe loket

omgevingsloket.nl en aimonline.nl tonen in de periode 1 juli 2024 tot, naar verwachting, 1 september 2024, nog een tekst. Met de volgende informatie:

  • OLO/AIM is gestopt
  • Een verwijzing naar het nieuwe loket https://omgevingswet.overheid.nl/.
  • Willen initiatiefnemers ook na 1 juli 2024 nog een aanvulling doen op een OLO-aanvraag? Neem contact op met de behandelende overheid over de manier waarop dit kan.

Vanaf naar verwachting 1 september 2024 verwijst de link www.omgevingsloket.nl rechtstreeks door naar omgevingwet.overheid.nl.

Oefenomgeving OLO stopt ook op 1 juli 2024

Ook de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) is niet meer beschikbaar vanaf 1 juli 2024. Dit zou eerder vanaf 1 april 2024 zijn. Maar omdat een aantal organisaties deze omgeving nog gebruikt, is dit veranderd naar 1 juli 2024.

Hoe wilt u als overheid aanvullingen ontvangen na 1 juli 2024?

Het indienen van aanvullingen via OLO is vanaf 1 juli 2024 niet meer mogelijk. Initiatiefnemers kunnen na 1 juli 2024 op 2 manieren aanvullingen op OLO-aanvragen indienen:

  • rechtstreeks bij de behandelende overheid
  • via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket

Deze formulieren komen beschikbaar in het nieuwe Omgevingsloket op 1 juli 2024. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Aanvullingen doen op een OLO-aanvraag.

Als overheid moet u nu al nadenken over hoe u vanaf 1 juli 2024 aanvullingen op OLO-aanvragen wilt ontvangen. En initiatiefnemers informeren over de manier waarop u de aanvullingen wilt ontvangen.