Bedrijven

Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag gedaan via het Omgevingsloket Online (OLO)? Dan kunt  u deze tot 1 juli 2024 bekijken en aanvullen in het OLO. Deze aanvragen worden niet overgezet naar het nieuwe Omgevingsloket. Als u na 1 januari 2024 een aanvraag, melding of informatie wilt indienen, dan doet u dat met het nieuwe Omgevingsloket. Aanvragen die u heeft ingediend voor 1 januari 2024 kunt u dus nog inzien en aanvullen in het OLO tot 1 juli 2024.

Vragen en antwoorden

Heeft u een vraag over uw aanvraag? Voor inhoudeli­jke vragen kunt u terecht bij uw gemeente, waterscha­p of provincie­.

Helpdesk Omgevingsloket online beantwoordt vragen over de technische werking van het Omgevingsloket. Stel uw vraag per mail met het helpdeskformulier.

Misschien vindt u hieronder al het antwoord op uw vraag.