Aanvullingen doen op een OLO-aanvraag na 1 januari 2024

De komst van de Omgevingswet met een nieuw Omgevingsloket heeft gevolgen voor het aanvullen van aanvragen, ingediend via Omgevingsloket online.

Een initiatiefnemer kon tot 1 januari 2024 in Omgevingsloket online (OLO) een aanvraag indienen. Als er informatie ontbreekt in een vergunningaanvraag, kan een overheid een bericht sturen aan een initiatiefnemer met het verzoek de aanvraag aan te vullen. Dit kan door het toevoegen van een of meerdere bijlagen. De initiatiefnemer kan zelf ook besluiten om nog een bijlage toe te voegen. Ook na verlenen van de toestemming kunnen initiatiefnemers bijlagen toevoegen aan de aanvraag. Bijvoorbeeld bij oplevering van een bouwwerk.

De komst van de Omgevingswet met een nieuw Omgevingsloket heeft gevolgen voor het aanvullen van aanvragen, ingediend via Omgevingsloket online.

Aanvullingen op OLO-aanvraag 1 januari 2024 – 30 juni 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Daarbij hoort een nieuw Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Initiatiefnemers doen vanaf 1 januari 2024 de vergunningcheck in het nieuwe Omgevingsloket. In datzelfde loket stellen zij aanvragen en meldingen op en dienen zij de verzoeken in.

Initiatiefnemers kunnen nog wel aanvullingen indienen bij aanvragen, ingediend in OLO voor 1 januari 2024. Voor overheden blijven de behandelfunctionaliteiten beschikbaar, tot 1 juli 2024.

Aanvragen die voor 1 januari 2024 via OLO zijn ingediend, kunnen nog tot en met 30 juni 2024 via OLO worden aangevuld en behandeld.

Aanvullingen op OLO-aanvraag vanaf 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 stopt OLO. Het indienen van aanvullingen via OLO is dan niet meer mogelijk.

Er zijn initiatiefnemers die ook na 1 juli 2024 aanvullingen willen indienen. Dit kan dan op 2 manieren:

  • rechtstreeks bij de behandelende overheid (via een websiteformulier of e-mail)
  • via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket – onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Zie hiervoor de pagina Aanvullingen doen op een OLO-aanvraag na 1 juli 2024