Video's bij de begrippen erf, achtererfgebied en be­bouwingsgebied

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk? Bijvoorbeeld een schuur, garage, aanbouw of uitbouw? Dan kunt u de vergunningcheck doen op het Omgevingsloket online.

Daar kunt u begrippen tegenkomen, zoals ‘erf’, ‘achtererfgebied’ en ‘bebouwingsgebied’. Om deze begrippen beter te begrijpen, kunt u een aantal video's bekijken.

Eenvoudige of complexe situatie?

Er zijn twee sets video's. Woont u in een tussenwoning met een tuin recht erachter? Dan kunt u de video's bekijken voor de eenvoudige situatie. Voor alle andere woningtypen bekijkt u de video's voor de ‘complexe’ situatie.

Eenvoudige situatie - tussenwoning

Erf

Uitleg bij de vraag: ‘Gaat u bouwen op een erf?

Achtererfgebied

Uitleg bij de vraag: ‘Gaat u bouwen in het achtererfgebied?

Bebouwingsgebied

Uitleg bij de vraag ‘Wat is de oppervlakte van het bebouwingsgebied?

Complexe situatie – overige woningtypen

Erf

Uitleg bij de vraag: ‘Gaat u bouwen op een erf?

Achtererfgebied

Uitleg bij de vraag: ‘Gaat u bouwen in het achtererfgebied?

Voor de complexe situatie moet u zelf een lijn tekenen die uw erf verdeelt in voorerfgebied en achtererfgebied. Daarbij komen naast het begrip achtererfgebied zelf nog een aantal belangrijke begrippen voor. Namelijk ‘voorkant van de woning’ en ‘openbaar toegankelijke grond en water’. We hebben ervoor gekozen om deze begrippen in losse video's uit te leggen. Voordat u de lijn kunt tekenen dient u alle video's te bekijken.

  • Achtererfgebied: inleiding
  • Stap 1: Achtererfgebied, bepaal ‘voorkant van de woning’:
  • Stap 2: Achtererfgebied, bepaal ‘openbaar toegankelijke grond of water’:
  • Stap 3: Achtererfgebied, tekenen van de lijn:

Bebouwingsgebied

Uitleg bij de vraag ‘Wat is de oppervlakte van het bebouwingsgebied?