Mailing Omgevingsloket online 6 mei 2024

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online, 6 mei 2024

Omgevingsloket online (OLO) en AIM stoppen 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar. Initiatiefnemers kunnen dan geen aanvullingen meer indienen via OLO.

Als overheid kunt u geen behandeltaken meer uitvoeren en geen aanvragen of meldingen meer inzien. De aanvragen en meldingen worden verwijderd. Als overheid moet u daarom alle gegevens uit OLO vóór 1 juli 2024 opslaan in uw eigen systemen.

Controleer de informatie op uw website

Controleer de verwijzingen op uw websites. Verwijzen deze nog naar de OLO en AIM? Vraag de webredactie van uw organisatie de verwijzingen aan te passen naar het nieuwe Omgevingsloket: https://omgevingswet.overheid.nl(verwijst naar een andere website).

Ingediende melding in de AIM bekijken met DigiD tot 15 mei 2024

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is vanaf 1 januari 2024 alleen nog beschikbaar om meldingen te bekijken of op te halen. Initiatiefnemers kunnen dus geen nieuwe melding meer indienen via https://www.aimonline.nl/.

Op 15 mei 2024 wordt de mogelijkheid om via DigiD in te loggen in de AIM afgesloten. Dat betekent dat initiatiefnemers hun ingediende melding niet langer kunnen bekijken of ophalen. Zij moeten voor 15 mei 2024 inloggen om een melding nogmaals te bekijken of (opnieuw) op te halen.

Een initiatiefnemer die een melding heeft ingediend met behulp van e-Herkenning kan de melding tot 6 maanden na indienen nog inzien en ophalen.