Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

De Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen schaft de actualiseringsplicht uit de Wro voor een belangrijk deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen af.

De afschaffing van de actualiseringsplicht wordt beperkt tot plannen die op www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar zijn. Voor de plannen die dat niet zijn blijft de actualiseringsplicht in de Wro van kracht.

Voordelen voor gemeenten

Er zijn twee voordelen voor gemeenten:

  • Met het afschaffen van de actualiseringsplicht vervalt nu de legessanctie voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die ouder dan tien jaar zijn.
  • De gemeenten kunnen al eerder starten met de voorbereiding van het tot stand te brengen van het omgevingsplan.
Belangrijkste kamerstukken
Datum Inhoud Kamerstuk
30 jan 2017 Voorstel van wet 34 666 nr. 2
30 jan 2017 Memorie van toelichting 34 666 nr. 3

Stand van zaken

  • De Tweede Kamer heeft het voorstel  op 1 februari 2018 als hamerstuk afgedaan. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 april 2018 als hamerstuk afgedaan.
  • Op 24 mei 2018 is het in het Staatsblad gepubliceerd (Jaargang 2018, Nr. 138). Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • Op 1 juli 2018 is de wet in werking getreden (Staatsblad Jaargang 2018, NR. 203).