Alle wijzigingen Wet ruimtelijke ordening

Hier vindt u alle wijzigingen van de Wet ruimtelijke ordening.

Toelichting

  • Getoonde datum is de datum van inwerkingtreding van de wet
  • U vindt per wijziging:
    • Een kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen
    • Link naar de publicatie in het Staatsblad
    • Links naar alle relevante kamerstukken