Zekerheid verbanden en andere gebieden

Dit onderdeel beschrijft enkele (on)zekerheden bij onderzoek naar de relaties tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden. De betekenis van statistische verbanden en de vertaling van VGO-onderzoeksresultaten naar andere gebieden spelen daarbij een rol.