Veehouderijen en gezondheid

Het houden van landbouwhuisdieren kan gezondheidseffecten hebben op de omgeving van de veehouderij, zowel positief als negatief. Bijvoorbeeld door de uitstoot van fijnstof, en mogelijk ook via endotoxinen. Op grotere afstand kan ammoniak effect hebben, vanwege de vorming van secundair fijnstof. Geur kan indirect de gezondheid beïnvloeden.

Decentrale overheden wegen mogelijke gezondheidsrisico’s van veehouderijen mee in de besluitvorming. De ruimtelijke ordening biedt meer afwegingsruimte dan het 'milieuspoor' (vergunningverlening en maatwerkvoorschriften). U leest hierover meer in de Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden.

Met preventieve maatregelen wordt voorkómen, dat infectieziekten van dier op mens worden overgedragen (zoönosen). Dit is primair geregeld in andere wetgeving, zoals de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Handreiking Veehouderijen en gezondheid omwonenden

Doel van deze handreiking is om het bevoegd gezag te ondersteunen bij besluiten over veehouderijen in relatie tot de gezondheid van omwonenden.

Wet- en regelgeving

Verwijzingen naar wet- en regelgeving, die verband heeft met veehouderijen en gezondheid:

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.