Gezondheid

Het houden van landbouwhuisdieren kan gevaar opleveren voor de volksgezondheid in de omgeving van de veehouderij. Het gaat dan met name om de uitstoot van fijnstof en endotoxinen, maar ook om ammoniak vanwege de vorming van secundair fijnstof. Geur vormt indirect een risico voor de volksgezondheid. Daarnaast zijn er risico's vanwege besmettelijke dierziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen (zoönosen).

Voor fijnstof en geur is er een toetsingskader. Voor endotoxinen is geen toetsingskader beschikbaar. In de omgevingsvergunning milieu of met maatwerk volgens de zorgplicht kunnen eventueel eisen worden gesteld vanwege gezondheidsrisico's. De bestrijding van besmettelijke dierziekten is primair geregeld in andere wetgeving, zoals de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Wet- en regelgeving

Virus

Rapporten en onderzoeken

Een selectie van rapporten, onderzoeken, kamerbrieven en andere documenten over volksgezondheid en veehouderijen.

Jurisprudentie

Hier staan uitspraken over gezondheid en veehouderijen die samenhangen met de volgende onderwerpen:

Vragen en antwoorden

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen die samenhangen met  gezondheid en veehouderijen.