Handreiking covergisten van mest geactualiseerd

De informatie in de Handreiking covergisten van mest is beter toegankelijk gemaakt. De informatie over covergisten in relatie tot het verwerken van afvalstoffen is uitgebreid en verduidelijkt. Ook staan bij de verschillende milieuaspecten voorbeeldvoorschriften om in de omgevingsvergunning milieu op te nemen.