Handreiking monovergisting van mest

Let op: de informatie in de Handreiking monovergisting van mest is gebaseerd op de juridische situatie van vóór 1 januari 2016 en is daarom (deels) verouderd.

Per 1 januari 2016 is de activiteit monovergisting van mest opgenomen in het Activiteitenbesluit (Paragraaf 3.5.10 Kleinschalig vergisten van uitsluitende dierlijke meststoffen). De voorschriften in het Activiteitenbesluit zijn afgeleid van de Handreiking monovergisting van mest. Deze Handreiking paste het bevoegd gezag eerder toe bij het verlenen van een omgevingsvergunning milieu.

De Handreiking monovergisting van mest (pdf, 212 kB) is 1 augustus 2013 verschenen.