Fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren

De luchtvoorschriften voor de activiteit 'Fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren' in het Activiteitenbesluit gaan over geur.

Maatwerk voor geur

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften opstellen als er sprake is van onaanvaardbare geurhinder. Meer informatie over het bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau staat in de handleiding geur. Maatwerk is mogelijk voor:

  • frequentie van verwijderen van uitwerpselen
  • uitvoering en ligging van ruimten die geheel of gedeeltelijk in de open lucht liggen.

Dit staat in artikel 3.124 van de Activiteitenregeling.

Geur niet uitputtend geregeld

Het doel is om geurhinder te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Daarvoor moet de activiteit tenminste voldoen aan de voorschriften van de Activiteitenregeling. Voor deze activiteit is geur niet uitputtend geregeld. Dit blijkt uit de woorden 'ten minste voldaan'. Het bevoegd gezag kan daarom maatwerkvoorschriften voor geur stellen op basis van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Meer informatie staat op de pagina Afdeling 2.3 - geurvoorschriften van de Handleiding geur.