Voorlichtingsmateriaal over houtstook

Gemeenten kunnen het voorlichtingsmateriaal houtstook downloaden. Dit voorlichtingsmateriaal helpt houtstokers bewuster te maken van de schadelijke effecten voor zichzelf en hun omgeving.

Voorlichting richt zich op houtstoker

Houtstoken heeft invloed op de gezondheid van de stoker en buurtgenoten. Houtstokers zijn zich niet altijd bewust dat het haardvuur of de kachel slecht is voor de gezondheid. De rook van een houtvuur bevat namelijk altijd schadelijke stoffen zoals fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Dat zorgt voor ongezonde lucht. Via voorlichting kunnen gemeenten houtstokers bewuster maken van de schadelijke effecten. Houtstokers kunnen hun stookgedrag aanpassen en daardoor kan de overlast voor de omgeving verminderen. Helemaal geen hout stoken, is het beste voor een gezonde leefomgeving.

Het voorlichtingsmateriaal 'Je ziet het niet, maar het is er wel' voorziet gemeenten van informatie en beeldmateriaal om hun inwoners voor te lichten over houtstook. Het materiaal is geschikt voor de winter en de zomer.

Gemeenten kunnen de voorlichting geven via hun website, persberichten, social media, advertenties in huis-aan-huisbladen of andere media.

Downloaden materialen

U kunt het voorlichtingsmateriaal houtstook downloaden via het Informatiepunt Leefomgeving.