Wijziging Regeling beoordeling luchtkwaliteit

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl) is gewijzigd per 31 december 2016.

De wijzigingen in de Rbl (pdf, 619 kB) staan in de Staatscourant en zijn in het kort:

  • Het verwerken van de EU richtlijn 2015/1480, nieuwe voorschriften voor het bemeten en bemonsteren van luchtkwaliteit.
  • De methodenbeschrijvingen SRM1 en SRM2 zijn uit de Rbl gehaald. Ze zijn vervangen door een verwijzing naar de beschrijving in RIVM-rapporten.
  • De verwijzing naar de beschrijving van SRM3 is geactualiseerd
  • De zeezoutaftrek per gemeente is gewijzigd door gemeentelijke herindelingen
  • De meetverplichting voor benzeen is vervallen.