Normtitels

Verwijzing naar de gestandaardiseerde meetmethodieken.

NEN 2826:1999
Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire puntbronnen - Monsterneming en bepaling van het gehalte aan gasvormig ammoniak

NEN 7777:2011
Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van meetmethoden

NEN 7778:2003
Milieu - Gelijkwaardigheid van meetmethoden

NEN 7779:2008
Milieu - Onzekerheid van meetresultaten

NEN 7935:2001
Luchtkwaliteit - Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massaconcentratie van zwaveldioxide - Prestatiekenmerken van geautomatiseerde meetmethoden

NEN 8014:2012 Ontwerp
Luchtkwaliteit - Emissies van stationaire bronnen - Monsterbehandelingsketen: veld, transport, laboratorium

NVN 2818:2019 (Nederlandse voornorm)
Geurkwaliteit - Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer

NPR 8114:2010 (Nederlandse praktijkrichtlijn)
Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen

NTA 7379:2012
Richtlijnen voor Predictive Emission Monitoring Systems (PEMS) - Realisatie en kwaliteitsborging

NTA 8014: 2012 (Nederlandse technische afspraak)
Luchtkwaliteit - Emissies van stationaire bronnen - Monsterbehandelingsketen: veld, transport, laboratorium

NEN-EN 12619: 2013
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continous flame ionisation detector method

NEN-EN 13211:2007
Air quality - Stationary source emissions - Determination of the concentration of total mercury - Reference method (SRM*)

NEN-EN 13284-1:2001
Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method - Reference method (SRM*)

NEN-EN 13284-2:2004
Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 2: Automated measuring systems

NEN-EN 13649:2001
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Activated carbon and solvent desorption method

NPR-CEN/TS 13649:2014
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Active carbon and solvent desorption method

NEN-EN 13725:2006
Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry

NEN-EN 14181:2014
Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems

NEN-EN 14385:2004
Air quality - Stationary source emissions - Determination of the total emission of specific elements

NEN-EN 14789:2005
Stationary source emissions - Determination of the volume concentration of oxygen (O2) - Reference method - Paramagnetism (SRM*)

NEN-EN 14789:2014 Ontwerp
Stationary source emissions - Determination of the volume concentration of oxygen (O2) - Reference method - Paramagnetism (SRM*)

NEN-EN 14790:2005
Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Reference method (SRM*)

NEN-EN 14791:2005
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of sulphur dioxide - Reference method (SRM*)

NEN-EN 14792:2005
Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NOx) - Reference method - Chemiluminescence (SRM*)

NEN-EN 14884:2006
Stationary source emissions - Determination of total mercury - Automated measuring systems

NEN-EN 15058:2006
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide (CO) - Reference method - Non-dispersive infrared spectrometry (SRM*)

NEN-EN 15058:2014 Ontwerp
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide (CO) - Reference method - Non-dispersive infrared spectrometry (SRM*)

NEN-EN 15259:2007
Air quality - Measurement of stationary source emissions - Measurement strategy, measurement planning, reporting and design of measurement sites

NEN-EN 15267-3:2008
Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 3: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources

NEN-EN 1911:2010
Stationary source emissions - Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method

NEN-EN 1948-1:2006
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs - Part 1: Sampling

NEN-EN 1948-2:2006
Stationary source emissions - Determination of mass concentration of PCDDs/PCDFs - Part 2: Extraction and clean-up

NEN-EN 1948-3:2006
Stationary source emissions - Determination of mass concentration of PCDDs/PCDFs - Part 3: Identification and quantification

NEN-EN 1948-4:2010
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs

NPR-CEN/TS 14793:2005 (Nederlandse praktijkrichtlijn - Technical specification)
Stationary source emission - Intralaboratory validation procedure for an alternative method compared to a reference method

NPR-CEN/TS 15675:2007 (Nederlandse praktijkrichtlijn - Technical specification)
Air quality - Measurements of stationary source emissions - Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurement

NPR-CEN/TR 15983:2010 (Nederlandse praktijkrichtlijn - Technical report)
Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004

NEN-EN-ISO 23210:2009
Stationary source emissions - Determination of PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas - Measurement at low concentrations by use of impactors

NEN-EN-ISO 14956:2002
Air quality - Evaluation of the suitability of a measurement method by comparison with a required measurement uncertainty

NEN-EN-ISO 16911-1:2013
Stationary source emissions - Determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 1: Manual reference method

NEN-EN-ISO 16911-2:2013
Stationary source emissions - Determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 2: Automated measuring systems

NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012
Conformity assesment - General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2007
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

NEN-ISO 7935:2001
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of sulfur dioxide - Performance characteristics of automated measuring methods

NEN-ISO 10155:2002
Stationary source emissions - Automated monitoring of mass concentrations of particles - Performance characteristics, test methods and specifications

NEN-ISO 10397:2001
Stationary source emissions - Determination of asbestos plant emissions - Method by fibre count measurement

NEN-ISO 10849:1998
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of nitrogen oxides - Performance characteristics of automated measuring systems

NEN-ISO 11338-1:2012
Emissie van stationaire bronnen - Bepaling van de gas en deeltjesfase van polycyclische aromatische koolwaterstoffen - Deel 1: Monsterneming

NEN-ISO 11338-2:2012
Emissie van stationaire bronnen - Bepaling van de gas en deeltjesfase van polycyclische aromatische koolwaterstoffen - Deel 2: Monsterbehandeling, reiniging en bepaling

NEN-ISO 12039:2001
Stationary source emissions - Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen - Performance characteristics and calibration of automated measuring systems

NEN-ISO 14164:1999
Stationary source emissions - Determination of the volume flowrate of gas streams in ducts - Automated method

NEN-ISO 15713:2011
Emissie van stationaire bronnen - Monsterneming en bepaling van het gasvormige fluoridegehalte

ISO 8672:1993
Air quality - Determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by phase contrast optical microscopy - Membrane filter method

ISO 10780:1994
Stationary source emissions - measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts

VDI 2066-5:1994
Messen von Partikeln - Staubmessung in strömenden Gasen - Fraktionierende Staubmessung nach dem Impaktionsverfahren - Kaskadenimpaktor

VDI 3486-1:1979
Messen gasförmiger Emissionen - Messen der Schwefelwasserstoff-Konzentration - Potentiometrisches Titrationsverfahren

VDI 3486-2:1979
Messen gasförmiger Emissionen - Messen der Schwefelwasserstoff-Konzentration - Jodometrisches Titrationsverfahren

VDI 3488-1:1979
Messen der chlorkonzentration: methylorange-verfahren

VDI 3488-2:1980
Messen der chlorkonzentration: bromid-jodid-verfahren

VDI 3493-1:1982
Messen gasförmiger Emissionen - Messen von Vinylchlorid - Gas-chromatographisches Verfahren - Probenahme mit Gassammelgefäßen

VDI 3863-1:1987
Messen gasförmiger Emissionen - Messen von Acrylnitril - Gas-chromatographisches Verfahren - Probenahme mit Gassammelgefäßen

VDI 3863-2:1991
Messen gasförmiger Emissionen - Messen von Acrylnitril - Gas-Chromatographisches Verfahren - Probenahme durch Absorption in tiefkalten Lösemitteln

* SRM = standard reference method; aangewezen in wet- en regelgeving voor het uitvoeren van periodieke of parallelmetingen.