Digitale atlassen over leefomgeving en natuurlijk kapitaal

Kaartmateriaal vormt een steeds belangrijker onderdeel van communicatie. Wat je op een kaart toont, kan helderheid en inzicht bieden. Het kan ook helpen om ambities duidelijk te maken. Rijkswaterstaat en RIVM werken samen aan de uitbouw van twee digitale Atlassen: de Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal. We stellen deze aan u voor.

De Atlas Leefomgeving

Deze atlas is de uitwerking van het verdrag van Aarhus. Dit Europese verdrag verplicht nationale overheden om toegankelijke milieu-informatie voor iedereen te regelen. Het gaat dan over bodem, lucht, geluid, natuur, licht en enkele andere hoofdthema's in onze leefomgeving. Door met vele andere partijen samen te werken, vindt u in de atlas een breed scala aan achtergrondinformatie én vele interessante kaarten. Alle kaarten blijven eigendom van de maker ervan, de bronhouder, en zijn als open data beschikbaar. De meerwaarde van de Atlas Leefomgeving zit onder andere in de extra uitleg bij de kaartinformatie, de mogelijkheid tot het samenvoegen van kaarten en de geordende weergave. De Atlas wordt bijvoorbeeld gebruikt door gemeenten die hun omgevingsvisie willen visualiseren, adviesbureaus, maatschappelijke organisaties en docenten.

De Atlas Natuurlijk Kapitaal

Deze atlas is een deeluitwerking van het Europese biodiversiteitsverdrag. Dit verdrag gaat over de bescherming van de biodiversiteit. De Atlas Natuurlijk Kapitaal zorgt daarin voor het in beeld brengen van (de waarde van) natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen. Het gaat dan onder andere om waterbergend vermogen, aanbod van bestuivers, hernieuwbare energiebronnen, houtvoorraden en koolstofvastlegging. U vindt hier zowel kaarten als praktijkvoorbeelden. Deze laatste dienen vooral ter inspiratie, zodat mooie voorbeelden een vervolg krijgen. Ook in deze Atlas speelt samenwerking met vele partners een grote rol, onder andere met Wageningen Environmental Research, Deltares, CBS en het Belgische VITO. De Atlas Natuurlijk Kapitaal wordt bijvoorbeeld gebruikt door adviesbureaus, studenten en organisaties die zich inzetten voor een klimaatbestendige stad.