Gemeentelijk routeringsbesluit

Vraag

Is het voor gemeenten nog mogelijk een routeringsbesluit vast te stellen?

Antwoord

Ja, de bevoegdheid van gemeenten om een routeringsbesluit vast te stellen blijft ook onder het Basisnet bestaan. Met een gemeentelijk routeringsbesluit kan de gemeente alleen sturen op de vervoersstromen op het (onderliggend) wegennet. Dit geldt alleen als deze niet in het Basisnet staan. Alleen de minister van Infrastructuur en Milieu mag sturen op de vervoersstromen binnen het Basisnet. Binnen de bevoegdheid van gemeenten voor het vaststellen van een routeringsbesluit vindt om die reden wel enkele wijzigingen plaats.

Wat wijzigt niet?

Een gemeente houdt het recht binnen haar grondgebied verplichte routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen aan te wijzen. Een gemeentelijk routeringsbesluit kan alleen gaan over door de minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen stoffen. Dit om in iedere gemeente dezelfde werkwijze te hebben. Een routeringsbesluit van een gemeente hoort te gaan via publicatie in de Staatscourant.

Wat wijzigt wel?

Een gemeentelijk routeringsbesluit mag niet gaan over het vervoer van gevaarlijke stoffen over aangewezen wegen in Basisnet. Deze bepaling is een belangrijke aanpassing ten opzichte van de huidige routeringsbevoegdheid. Dit om te voorkomen dat een gemeentelijk routeringsbesluit conflicteert met het Basisnet.