Wanneer worden de monitoringjaarrapportages over het Basisnet gepubliceerd?

Vraag

Wanneer worden de monitoringjaarrapportages over het Basisnet gepubliceerd?

Antwoord

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de monitoringjaarrapportages over het jaar 2015 voor de Basisnetten Weg, Water en Spoor)  gepubliceerd.

Deze jaarrapportages laten zien of het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor binnen de wettelijke grenzen blijft. Of dat er sprake is van een (dreigende) overschrijding.

De conclusies die de staatssecretaris van IenM trekt uit de rapportages staan in het verslag over de werking van het Basisnet. Dit verslag is op 3 oktober 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Alle rapportages en het verslag over het Basisnet staan op de website van InfoMil uitgesplitst per modaliteit.