Welke invloed hebben de veiligheidsmaatregelen op de risico's?

Vraag

Welke invloed hebben de veiligheidsmaatregelen op de risico's?

Antwoord

Als gevolg van de veiligheidsmaatregelen die voor de inwerkingtreding van het Basisnet zijn getroffen, zijn overal de risico's fors afgenomen. Zo is het aantal kilometers spoor in Nederland waar in 2020 op basis van de verwachte vervoersgroei sprake zou zijn van een groepsrisico groter dan de zogenaamde oriëntatiewaarde teruggebracht van 225 naar 51 kilometer (-77%). Ook daalde het aantal kwetsbare objecten langs het spoor met een te hoog risico van 367 naar 4.

Dankzij deze maatregelen kon tot risicoplafonds worden gekomen die in nagenoeg het gehele land aan de uitgangspunten voldoen. Basisnet maakt ook groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid van de mensen langs het spoor. Sterker nog, met de komst van het Basisnet en de maatregelen zijn de risico’s voor de omgeving afgenomen en worden ze voor het eerst ook beheerst.

Veiligheidsmaatregelen aan het vervoer of aan de infrastructuur die na inwerkingtreding van het Basisnet zijn of worden genomen, leiden tot een afname van de risico’s en maken daarmee meer vervoer binnen dezelfde risicoplafonds mogelijk. Risicoplafonds stimuleren op deze wijze de vervoerssector voortdurend tot veiligheidsinnovatie.