Buisleidingen

Vraag

Vallen buisleidingen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen?

Antwoord

Nee, buisleidingen vallen niet onder het Bevi. Tenzij de buisleidingen onderdeel zijn van een niet-categoriale Bevi inrichting, want dan kan de buisleiding mogelijk als risicobron worden meegenomen in de QRA. Maar buisleidingen op zich zijn geen inrichtingen die aangewezen zijn in artikel 2 van het Bevi. De externe veiligheid rond buisleidingen is in andere regelgeving geregeld, zie de pagina buisleidingen.