Rekenmethodiek Bevi: welke activiteiten

Vraag

Voor welke inrichtingen is de rekenmethodiek Bevi voorgeschreven?

Antwoord

De rekenmethodiek Bevi is nu voorgeschreven voor alle niet-categoriale inrichtingen die onder het Bevi vallen. Er is een overzicht van niet-categoriale activiteiten.