Welke stoffen op stoffenlijst

Vraag

Welke stoffen moeten worden opgenomen in de actuele stoffenlijst op grond van artikel 12 Brzo 2015 ?

Antwoord

Dit is te vinden in artikel 18 van de Rrzo.

Hierin staat dat de exploitant er voor moet zorgen dat hulpverleningsdiensten van de overheid binnen de inrichting voor elke installatie direct toegang hebben tot ten minste de genoemde actuele gegevens. Het gaat dan om gegevens over de binnen de installatie aanwezige gevaarlijke stoffen en de gegevens van stoffen die op basis van aard en hoeveelheid een risico vormen. Bijvoorbeeld stoffen die bij normale temperatuur en atmosferische druk geen probleem zijn (en dus niet voor het BRZO zijn aangewezen). Maar die onder de procesomstandigheden wel een probleem kunnen zijn.

Daarnaast zijn er stoffen die uit zichzelf bijvoorbeeld niet toxisch zijn, maar waarvan de verbrandingsproducten dat wel zijn.