Bijlage pgs15: Voorkomen van onverenigbare combinaties door stoffenscheiding