Naar rato

Vraag

Wat betekent berekenen 'naar rato' in tabel 1.2 'te hanteren ondergrenzen en vrijstellingen' van de PGS 15 wanneer er sprake is van verschillende stoffen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden?

Hetzelfde geldt voor tabel 4.6 van de Activiteitenregeling.

Antwoord

De ondergrens voor een combinatie van stoffen moet op 100% worden gezet.

Voorbeelden:

  • 12,5 liter CMR (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch)-stof (=50% van de  ondergrens) plus 5 liter klasse 3, verpakkingsgroep II (=20% van de ondergrens) plus 50 liter klasse 8 (=20% van de ondergrens) maakt een totaal van 90% waardoor de PGS 15 niet van toepassing is.
  • Als 25 liter CMR-stof wordt opgeslagen (100% van de ondergrens), dan heeft dat tot gevolg dat door toevoeging van elke andere hoeveelheid van een andere stofklasse de totale ondergrens van 100% wordt overschreden en de PGS 15 van toepassing is.

Vindplaats

  • PGS 15: 2016 Tabel 1.2
  • PGS 15: 2011 Tabel 1.2