Verpakkingsgroep

Vraag

In de PGS 15 wordt het begrip 'verpakkingsgroep' gehanteerd. Waar kan ik de verpakkingsgroep van een stof in een VIB (veiligheidsinformatieblad) vinden?

Antwoord

In paragraaf 14 met de titel 'Informatie met betrekking tot het vervoer'.