Opslag bestrijdingsmiddelen

Vraag

Valt de opslag van meer dan 400 kg gewasbeschermingsmiddelen of biociden (bestrijdingsmiddelen) altijd onder PGS15?

Antwoord

Bepalend is of een gewasbeschermingsmiddel of biocide (voorheen bestrijdingsmiddel) onder het ADR valt of een CMR (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch)-stof is. Indien dat niet het geval is, dan kan een gewasbeschermingsmiddel of biocide als 'aanverwante stof' wel gezamenlijk met gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Op opslag onder de 400 kg is de zorgplichtbepaling vanuit de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van toepassing.

Meer over de ADR is te vinden op website Inspectie Leefomgeving en transport

Vindplaats

PGS15:2005 tabel 2
PGS15:2011 tabel 1.1