Lozingsvoorschriften tandheelkunde

De activiteit Tandheelkunde in het Activiteitenbesluit gaat over het minimaliseren van kwikhoudend afvalwater dat geloosd wordt. Kwik zit in amalgaam dat tandartsen soms gebruiken als vulmateriaal.

In een tandartspraktijk komt een belangrijk deel van het amalgaam met kwik in het mondspoelwater.

Op 1 januari 2021 verviel paragraaf 3.8.1 over tandheelkunde in het Activiteitenbesluit. De eisen voor amalgaamafscheiders zijn niet veranderd en staan nu in een direct werkende Europese verordening.

Inhoudelijke gevolgen

Sinds 1 januari 2021 staan de eisen voor amalgaamafscheiders in de kwikverordening, (EU) 2017/852. De norm staat in artikel 10, vierde lid, onder b, van deze verordening. Daarin staat dat het zuiveringsniveau 95% moet zijn. In Nederland gold dit al volgens het Activiteitenbesluit. Inhoudelijk blijven de eisen hetzelfde.

Handelen in strijd met deze bepaling van de kwikverordening is verboden. Dit staat in artikel 2.8 van het Uitvoeringsbesluit kwikverordening.

Gips

Gips of calciumsulfaat lost gedeeltelijk op in water. Daarom kan de concentratie sulfaat hoger zijn (tot 1.100 mg/l) dan de referentiewaarde van 300 mg/l onopgeloste stoffen. Deze waarde hanteren rioolbeheerders om te beoordelen of afvalwater doelmatig wordt beheerd. Met een bezinkselafscheider kan men gips gedeeltelijk uit het afvalwater halen.

Voor gipslozingen staan in het Activiteitenbesluit geen specifieke voorschriften. Voor deze lozingen geldt wél de algemene zorgplicht. Artikel 2.1 lid 2 sub o kan men gebruiken om maatwerkvoorschrift op te stellen.

Maatregelen om de sulfaatconcentratie te verlagen vallen op basis van de kosten niet binnen de stand van de techniek. Over de problematiek van sulfaatlozingen in de riolering is een 'vraag en antwoord' beschikbaar.