Tips gebruik handboek water

Het handboek water is voor iedereen die meer wil weten over waterwetgeving, de taak- en bevoegdheidsverdeling en de werking van het waterbeheerinstrumentarium. Hier vindt u tips voor het gebruik van het handboek.

Hoe gebruik je het handboek?

Er zijn verschillende manieren om te navigeren binnen het handboek:

  1. Via de startpagina van het handboek kunt u de hoofdstructuur (wetgeving – thema’s – activiteiten) volgen.
  2. Via een zoekfunctie kunt u rechtstreeks naar een pagina. Dit kan via zoekmachines als google, maar ook via de zoekfunctie in het handboek zelf (rechts boven op de pagina).

zoekfunctie in handboek water ingezoomd_LI


Waar vindt u informatie?

Het Handboek Water kent drie onderdelen:

  • Wetgeving: via deze ingang wordt de informatie ontsloten aan de hand van de citeertitels van de wet- en regelgeving.
  • Thema’s: overzicht van informatie per thema. Zoals waterveiligheid, wateroverlast, vergunningverlening en grondwaterbeheer.
  • Activiteiten: wat moet er gebeuren en welke wetgeving is van kracht als de activiteit (zoals lozingen of wijzigen van peilbesluit) wordt uitgevoerd?


Waar bent u in het handboek?

Via het zogenoemde kruimelpad kunt u zien waar u zich in het handboek bevindt.

Kruimelpad ingezoomd


Maken van pdf’s

De mogelijkheid tot het maken van pdf’s is enkel beschikbaar via de website van InfoMil van het Handboek Water.

Onderaan de pagina staat het icoontje ‘download pdf’. Wanneer u op dit icoontje klikt wordt een pdf gemaakt van de pagina waar u zich op dat moment bevindt.

Pdf functie ingezoomd_LI


Pdf van het gehele handboek?

Ga naar de pagina inhoudsopgave. Klik onderaan de pagina op het icoontje ‘download PDF’. Dan wordt een PDF gemaakt van het hele Handboek Water.