Handboek water

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Deze website is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor meer informatie over het thema Water.

In het Nationaal Waterplan (NWP) staat dit handboek aangekondigd als het "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer". In de praktijk kortweg 'Handboek Water' genoemd. Naast het rijk zijn ook de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) bij dit handboek betrokken.

Het doel van het Handboek Water is voor de praktijk inzichtelijk maken wat voor het waterbeheer wet- en regelgeving inhoudt. Onder waterbeheer verstaan we hier ook afvalwater. Dat houdt in dat we hier niet alleen uitleggen welke wetgeving men waarvoor moet gebruiken. Ook de rolverdeling en de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers lichten we toe. Het Handboek Water is voortdurend in ontwikkeling.

Wetgeving

210-boeken

Via deze ingang wordt de informatie ontsloten aan de hand van de citeertitels van de wet- en regelgeving.

Thema's

Thema's

Overzicht van informatie per thema. Zoals waterveiligheid, wateroverlast, vergunningverlening en grondwaterbeheer.

Activiteiten

activiteiten

Wat moet er gebeuren en welke wetgeving is van kracht als de activiteit ( zoals lozingen of wijzigen van peilbesluit)  wordt uitgevoerd?

Lozingen

pijpen_klein

De Handreiking lozingen geeft inzicht in de stappen om  maatwerkbesluit of lozingsvergunning te beoordelen.

Colofon

colofon

De achtergrond en de verantwoording van het Handboek water.