Inhoudsopgave Handboek water

Het doel van het  Handboek Water is voor de praktijk inzichtelijk maken wat wet- en regelgeving  voor het waterbeheer inhoudt. Onder waterbeheer verstaan we hier ook afvalwater. Dat houdt in dat we hier niet alleen uitgeleggen welke wetgeving geldt. Ook de rolverdeling en de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers lichten we toe. Het handboek water is voortdurend in ontwikkeling.