Zeer zorgwekkende stoffen

Deze pagina geeft informatie over regelgeving voor emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die kunnen vrijkomen bij bedrijfsmatige activiteiten. ZZS zijn geclassificeerd als de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Deze stoffen moeten daarom met voorrang aangepakt worden. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren. Het ZZS beleid staat onder andere in de kamerbrief oktober 2016 en de kamerbrief juni 2017.

Op de website van het RIVM kunt u zien of u te maken heeft met een ZZS.

reageerbuizen

Nieuws