Actualisatie Bestuurlijke handreiking Vergunningverlening LNG-tankstations

De Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) is geactualiseerd. Dit vanwege de komst van de Omgevingswet en de daarbij behorende modernisering van het externeveiligheidsbeleid.

De Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations geeft inzicht in de regelgeving en het vergunningverleningstraject rondom LNG-tankstations. Het gaat hierbij vooral om de veiligheidsaspecten.

Bal en Bkl

In de nieuwe versie staan de relevante artikelen uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De processtappen in de vergunningverlening (inclusief stroomschema) en de praktische checklist zijn hierop geactualiseerd.

Uniformiteit

  • De handreiking helpt bestuurders (bevoegd gezag) en hun adviseurs bij een vergunningaanvraag voor een LNG-tankstation.
  • De handreiking zorgt voor uniformiteit en transparantie in de vergunningvoorschriften.

Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations