Kiwa publiceert BRL-K901/04 voor inspraak

Kiwa Nederland B.V. heeft het ontwerp BRL-K901/04 kritiekversie 19-08-2019 "Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP)" gepubliceerd.

BRL-K901/04 is een beoordelingsrichtlijn van Kiwa Nederland B.V. De richtlijn geeft alle belangrijke eisen voor het procescertificaat voor 'Installateurs van tanks en leidingen voor de drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas'.

Aanpassing

Dit ontwerp voor BRL-K901/04 is een aanpassing van de bestaande BRL-K901/03. De aanpassing was nodig omdat:

  • er al drie wijzigingsbladen op de BRL-K901/03 versie zijn uitgeven.
  • d NPR 2578 aangepast is naar versie 2013. Door deze aanpassing zijn tegenstrijdigheden ontstaan tussen de twee normen (ingangscontrole uitwendige bekleding voorafgaand aan de herkeuring).
  • de CI is overgegaan naar een accreditatie norm.  Dat heeft gevolgen voor de opzet van de BRL (layout).
  • de procedure meetmiddelen in lijn is gebracht met de nieuwe accreditatienorm van de CI

Omgevingswet

Kiwa past dit ontwerp nog aan op de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2021.

BRL-K901 is als norm opgenomen in de volgende PGS-richtlijnen:

  • PGS 16 LPG: Afleverinstallaties
  • PGS 18 Distributie van LPG, butaan en propaan
  • PGS 19 Opslag van propaan
  • PGS 23 Propaan: vulstations van propaan- en butaanflessen
  • PGS 25 Aardgas – afleverinstallaties voor motorvoertuigen
  • PGS 33 Aardgas: Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen

Inspraak mogelijk

Kiwa Nederland B.V. geeft nadere informatie over de procedure. Inspraak is mogelijk tot 1 april 2020.