InfoMil Actueel 231

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 231

Wijzigingen Activiteitenbesluit per 1 januari 2017 op een rij

Op een aparte pagina staan alle publicaties die het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling op 1 januari 2017 wijzigden bij elkaar. Ook geven we korte beschrijvingen van die wijzigingen.

Nieuwe versies Activiteitenbesluit en –regeling met geïntegreerde toelichtingen

Deze documenten van de gemeente Leek geven de voorschriften zoals ze gelden per 1 januari 2017 weer. In de documenten zijn de artikelen en de  toelichtingen per artikel overzichtelijk bij elkaar gebracht. Ook zijn de algemene delen van de Nota's van toelichting erin opgenomen.

Nieuwe versie Activiteitenbesluit Internet Module

Op 2 januari 2017 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module beschikbaar gekomen. In de nieuwe versie zijn wijzigingen in de regelgeving, herindelingen en opmerkingen van gebruikers verwerkt.

Verbeterde versie van PGS 29 is gepubliceerd

PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks' is aangepast. Na de publicatie van PGS 29:2016 versie 1.0 bleek dat deze op een aantal punten niet correct of nog niet volledig was. Deze punten zijn gecorrigeerd met de nieuwe versie.

Concept PGS 31 direct naar de 'nieuwe stijl'

De Programmaraad heeft besloten de PGS 31 gelijk om te zetten naar de nieuwe stijl. De conceptversie van PGS 31 verscheen in juni 2015.

Wijziging Regeling beoordeling luchtkwaliteit

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit is aangepast. Er zijn onder andere nieuwe voorschriften voor het meten van luchtkwaliteit.

ZZS-lijst aangevuld

Het RIVM heeft 25 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Deze stoffen zijn geïdentificeerd als ZZS op basis van de CLP Verordening en de kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV.

Lees meer