PGS 29 is verbeterd

PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks': 2016, versie 1.1 is gepubliceerd. Hierin zijn verbeteringen aangebracht ten opzichte van de versie die in juli is gepubliceerd.

PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag.

Na de publicatie van PGS 29:2016 versie 1.0 bleek dat deze op een aantal punten niet correct of nog niet volledig was. Veel van deze punten zijn aangepast in PGS 29:2016 versie 1.1.

Wijzigingen en toevoegingen

De belangrijkste wijzigingen / toevoegingen zijn:

  • Bijlage H, beleidskader bestrijding plasbrand in tankputten, is toegevoegd. - De tekst van paragraaf 4.1.1 is aangepast. Er is een link gemaakt met bijlage H, ‘beleidskader bestrijding plasbrand in tankputten’ en de voorschriften van hoofdstuk 4.
  • In de van toepassing zijnde voorschriften is NL-CBIT’ veranderd in ‘onafhankelijke deskundige instantie’. - In bijlage A is een omschrijving van ‘onafhankelijke deskundige instantie’ toegevoegd. - In bijlage E is een inleidende tekst toegevoegd die uitleg geeft over het toepassen van bijlage E.

Een volledig overzicht van deze wijzigingen is weergegeven op blz. 2 en 3 van PGS 29:2016 versie 1.1.

Verder zijn er nog onderwerpen geïdentificeerd die mogelijk nog verbeterd kunnen worden. Bij de omzetting van PGS 29:2016 naar PGS nieuwe stijl zullen deze onderwerpen nader worden beschouwd om ze, als mogelijk, nog beter te laten aansluiten op de praktijk.