Keuzemenu

De Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht verloopt via 2 intensiveringsrondes, met meerdere diensten voor het versnellen van de uitvoering rondom de energiebesparings- en informatieplicht. Net als in de 1e intensiveringsronde geldt ook voor de 2e ronde dat het gaat om aanvullende VTH-werkzaamheden energiebesparing. Dit betekent dat de aangevraagde versterking aanvullend is op de al geprogrammeerde werkzaamheden in 2020 en 2021.

Het aanbod van de versterking is per intensiveringsronde gepresenteerd op een speciaal keuzemenu Versterking en ondersteuning uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Het keuzemenu voor de 1e intensiveringsronde (11 typen diensten) en de 2e intensiveringsronde (16 typen diensten) kunt u zien in de tabellen op deze pagina.

Beide keuzemenu's zijn in overleg met meerdere Omgevingsdiensten, Regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten tot stand gekomen. Het is nodig dat de OD, RUD's of gemeente zelfstandig ruimte maken voor de begeleiding en sturing van extra versterking. Rijkswaterstaat kan en mag deze inspanning niet vergoeden. Alleen de werkzaamheden (volgens het keuzemenu per intensiveringsronde) door deze specialisten vergoedt Rijkswaterstaat in beide ondersteuningsregelingen.

Overzicht aanbod

Het aanbod van de aanvullende dienstverlening is voor de 1e intensiveringsronde gepresenteerd in tabel 1. Voor het 2e intensiveringstraject geldt het aanbod volgens tabel 2.

Tabel 1

Code Dienst Uitleg Uitvoering
A. Administratief onderzoek energiebesparingsplicht A1 (pdf, 98 kB)

2020

B. Administratief toezicht informatieplicht B1 (pdf, 105 kB)
C. Uitvoeren fysiek en administratief  toezicht op locatie C1 (pdf, 103 kB)
D. Administratieve handhaving informatieplicht D1 (pdf, 107 kB)
E. Beoordelen rapportages informatieplicht E1 (pdf, 103 kB)
F. Informatie gestuurd toezicht voorbereiden F1 (pdf, 107 kB)
G. Toezicht uitvoeren bij bekende eenvoudige bedrijven en instellingen

G1 (pdf, 112 kB)

G2 (pdf, 122 kB)

H. Toezicht uitvoeren bij bekende complexe bedrijven en instellingen

H1 (pdf, 117 kB)

H2 (pdf, 119 kB)

X. Bestaande externe capaciteit inzetbaar maken X1 (pdf, 104 kB)

Tabel 2

Code Dienst Uitleg Uitvoering
B1 Administratief toezicht bij een bedrijf of instelling uitvoeren waarop de informatieplicht van toepassing is B1 (pdf, 191 kB) 2021
B2 Administratieve hercontrole bij een bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de informatieplicht B2 (pdf, 191 kB)
B3 Administratieve hercontrole bij een bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de informatieplicht B3 (pdf, 191 kB)
C1 Gevelcontroles uitvoeren bij (voorlopig) onbekende bedrijven en instellingen zonder binnen te treden C1 (pdf, 188 kB)
C2 Administratieve opvolging van gevelcontroles uitvoeren of een analyse van een adressenlijst uitvoeren bij (voorlopig) onbekende bedrijven en instellingen
zonder binnen te treden
C2 (pdf, 193 kB)
C3 Inventariserende controles uitvoeren bij (voorlopig) onbekende bedrijven en instellingen met binnentreding C3 (pdf, 193 kB)
E1 Rapportages uit het eLoket administratief beoordelen op basis van de informatieplicht E1 (pdf, 189 kB)
F1 Informatie gestuurd toezicht voorbereiden bij bedrijven en instellingen met behulp van de rapportages informatieplicht F1 (pdf, 189 kB)
G1 Bedrijfsbezoek bij een eenvoudig bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de energiebesparings- en informatieplicht G1 (pdf, 215 kB)
G2 Bedrijfsbezoek met learning on the job bij een eenvoudig bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de energiebesparings- en informatieplicht G2 (pdf, 193 kB)
G3 Fysieke hercontrole energiebesparingsplicht bij een eenvoudig bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de energiebesparings- en informatieplicht G3 (pdf, 217 kB)
H1 Bedrijfsbezoek bij een complex bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de energiebesparings- en informatieplicht H1 (pdf, 189 kB)
H2 Bedrijfsbezoek met learning on the job uitvoeren bij een complex bedrijf of instelling op basis van de energiebesparings- en informatieplicht H2 (pdf, 190 kB)
H3 Fysieke hercontrole bij een complex bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de energiebesparings- en informatieplicht H3 (pdf, 218 kB)
X1 Toezicht op de energiebesparingsplicht aanvullend meenemen bij een reguliere controle van een eenvoudig bedrijf of instelling X1 (pdf, 190 kB)
X2 Toezicht op de energiebesparingsplicht aanvullend meenemen bij een reguliere controle van een complex bedrijf of instelling X2 (pdf, 223 kB)

Bij het keuzemenu voor de 2e ronde VUE hoort een algemene toelichting (pdf, 198 kB).


Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht