Keuzemenu

De Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht verloopt via 3 intensiveringsrondes, met meerdere diensten voor het versnellen van de uitvoering rondom de energiebesparings- en informatieplicht. Net als in de 1 en 2e intensiveringsronde geldt ook voor de 3e ronde dat het gaat om aanvullende VTH-werkzaamheden energiebesparing. Dit betekent dat de aangevraagde versterking aanvullend is op de al geprogrammeerde werkzaamheden in 2022 en 2023.

Het aanbod van de versterking is per intensiveringsronde gepresenteerd op een speciaal keuzemenu Versterking en ondersteuning uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Het keuzemenu voor de 1e intensiveringsronde (11 typen diensten), de 2e intensiveringsronde (16 typen diensten) en de 3e intensiveringsronde (14 typen diensten) kunt u zien in de tabellen op deze pagina.

Beide keuzemenu's zijn in overleg met meerdere Omgevingsdiensten, Regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten tot stand gekomen. Het is nodig dat de OD, RUD's of gemeente zelfstandig ruimte maken voor de begeleiding en sturing van extra versterking. Rijkswaterstaat kan en mag deze inspanning niet vergoeden. Alleen de werkzaamheden (volgens het keuzemenu per intensiveringsronde) door deze specialisten vergoedt Rijkswaterstaat in beide ondersteuningsregelingen.

Overzicht aanbod

Voor het 3e intensiveringstraject geldt het aanbod volgens tabel 1. Bij het keuzemenu voor de 3e ronde VUE hoort een algemene toelichting (pdf, 212 kB).

Tabel 1

Code Dienst Uitleg Uitvoering

B1

Administratief toezicht bij een bedrijf of instelling uitvoeren die (mogelijk) onder de informatieplicht valt (1e waarschuwingsbrief).

B1

2022/2023

B1b

Administratief toezicht bij een bedrijf of instelling uitvoeren op de energiebesparingsplicht op basis van de informatieplichtrapportage (1e waarschuwingsbrief).

B1b

B2

Administratieve hercontrole bij een bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de informatieplicht (2e waarschuwingsbrief zonder VLOD).

B2

B3

Administratieve hercontrole bij een bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de informatieplicht (2e of 3e waarschuwingsbrief met VLOD).

B3

C1

Gevelcontroles uitvoeren bij (voorlopig) onbekende bedrijven en instellingen zonder binnen te treden.

C1

C3

Inventariserende controles uitvoeren bij (voorlopig) onbekende bedrijven en instellingen met binnentreding.

C3

G1

Bedrijfsbezoek bij een eenvoudig bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de energiebesparings- en informatieplicht, inclusief opstellen eerste waarschuwingsbrief.

G1

G2

Bedrijfsbezoek met learning on the job bij een eenvoudig bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de energiebesparings- en informatieplicht, inclusief opstellen eerste waarschuwingsbrief.

G2

G3

Fysieke hercontrole energiebesparingsplicht bij een eenvoudig* bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de energiebesparings- en informatieplicht, inclusief opstellen tweede waarschuwingsbrief met VLOD.

G3

H1

Bedrijfsbezoek bij een complex bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de energiebesparings- en informatieplicht, inclusief opstellen eerste waarschuwingsbrief.

H1 (pdf, 203 kB)

H2

Bedrijfsbezoek met learning on the job uitvoeren bij een complex bedrijf of instelling op basis van de energiebesparings- en informatieplicht, inclusief opstellen eerste waarschuwingsbrief.

H2

H3

Fysieke hercontrole bij een complex bedrijf of instelling uitvoeren op basis van de energiebesparings- en informatieplicht, inclusief opstellen tweede waarschuwingsbrief met VLOD.

H3

X1

Toezicht op de energiebesparingsplicht aanvullend meenemen bij een reguliere controle van een eenvoudig bedrijf of instelling.

X1

X2

Toezicht op de energiebesparingsplicht aanvullend meenemen bij een reguliere controle van een complex bedrijf of instelling.

X2


Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht