Specifieke activiteiten

Hier vindt u een korte inleiding op het aspect geluid bij een toestemming milieu voor een aantal specifieke activiteiten. Voor de hier genoemde specifieke activiteiten geldt (deels) een ander beoordelingskader dan de over het algemeen gebruikte "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening".