Dossier Bedrijven en geluid

Waar industrie en andere bedrijvigheid is, kan geluidsoverlast in de omgeving optreden. De ruimtelijke ordening en de milieuregelgeving zijn er op gericht dit te voorkomen. Via de ruimtelijke ordening heeft men grote invloed op de akoestische kwaliteit van de omgeving. Door het bewaren van afstand tussen bedrijvigheid en de gevoelige bestemming is een hoge akoestische kwaliteit haalbaar. Niet altijd is een hoge akoestische kwaliteit mogelijk of gewenst. In een woonomgeving is er een andere akoestische kwaliteit nodig dan op een bedrijventerrein.

Daarnaast is de bestaande planologische situatie sterk bepalend voor de omgevingskwaliteit. In een omgeving met bestaande bedrijven kan soms meer geluid geaccepteerd worden dan in een rustige omgeving.

De milieuregelgeving voor bedrijven is vooral gericht op het voorkomen van geluidhinder. Hierbij is de minimaal gewenste kwaliteit een belangrijk uitgangspunt. Daarbij is de milieuregelgeving gericht op de relatie tussen een bedrijf en de geluidsgevoelige bestemmingen rondom.

Een zo goed mogelijke akoestische kwaliteit is alleen haalbaar door kennis van zowel de ruimtelijke ordening als de milieuwetgeving. Bij sommige activiteiten, zoals hondenkennels, is ruimtelijke ordening het beste instrument om geluidhinder te voorkomen. Bij andere activiteiten biedt de milieuregelgeving voldoende mogelijkheden om de gewenste akoestische kwaliteit te bereiken.

Inhoud dossier

U vindt in dit dossier informatie over het aspect geluid in relatie tot bedrijven voor zowel de ruimtelijke ordening als de milieuregelgeving. Dit dossier is nog in ontwikkeling.