Geluid en wegen

Een weg heeft als het gaat om het aspect geluid een behoorlijke invloed op de leefomgevingskwaliteit van zijn omgeving. Daarom zijn er veel regels/wetten bij de aanleg of wijzigen van wegen en/of bij het bouwen van (gevoelige) bestemmingen. Daarbij zijn er in de regelgeving verschillen tussen de diverse wegen. Een autosnelweg heeft natuurlijk meer impact dan een woonerf.

Inhoud dossier

Hier vindt u informatie over de wettelijke regels die bij ruimtelijke inpassingen een rol spelen. Hierbij is er voor gekozen om de informatie, vooruitlopend op de wetsontwikkelingen, te ordenen naar rijkswegen, provinciale wegen en gemeentewegen.

Dit dossier is in ontwikkeling.