Lokaal geluidbeleid: Welke gemeentelijke partijen

Vraag

Welke gemeentelijke partijen zijn betrokken bij de opstelling van lokaal geluidbeleid?

Antwoord

Voor het opstellen van lokaal geluidbeleid zijn ten minste de volgende personen/afdelingen nodig:

  • Geluid- en luchtdeskundigen
  • Beleidsmedewerker milieu
  • Vertegenwoordigers afdeling Ruimtelijke Ordening
  • Vertegenwoordigers afdeling Bouwen en Wonen
  • Vertegenwoordigers afdeling Verkeer en Vervoer
  • Adviseur communicatie
  • Vertegenwoordiging wijkteams