Geluidsgevoelige objecten

Hieronder vindt u informatie over geluidsgevoelige objecten in relatie tot de belangrijkste beoordelingskaders. Om de vraag te beantwoorden of een object als geluidsgevoelig wordt bestempeld of niet, is het beoordelingskader van belang. Daarnaast kan ook de jurisprudentie uitkomst bieden.

Met de invoering van de geluidproductieplafonds zijn de ook de definities van geluidgevoelige gebouwen en terreinen van de Wet geluidhinder herzien. Deze wijziging werkt ook door in de werking van het Activiteitenbesluit. Nieuwe gevoelige objecten zijn kinderdagverblijven en ligplaatsen voor woonschepen. Hier vindt u meer informatie over deze twee geluidsgevoelige objecten en het geldende overgangsrecht.


Hoe werkt het in 2022?