BOA - met welke wetgeving dient een deze rekening te houden?

Vraag

Met welke wetgeving dient een BOA rekening te houden?

Antwoord

Voor de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) gelden de volgende wetten en regels:

  • Art. 142 Wetboek van Strafvordering
  • Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar inclusief wijziging (Staatsblad 495, 2002)
  • Wet wapens en munitie
  • Regeling wapens en minutie
  • De circulaire bekwaamheid en betrouwbaarheid buitengewoon opsporingsambtenaar, Staatscourant 2003, 28-05-2003, nr. 102
  • De regeling toetsing geweldbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar, Staatscourant 2003, 3-12-3003, nr. 243
  • De klachtenprocedure buitengewoon opsporingsambtenaar, circulaire van 28 juli 2003
  • De eindtermen buitengewoon opsporingsambtenaar 2002
  • De circulaire toekenning politiebevoegdheden en geweldsmiddelen aan buitengewoon opsporingsambtenaren. Staatscourant 2003, 28-05-2003, nr. 102

en natuurlijk de relevante wetgeving waarvoor de BOA is aangewezen.


Zie ook