Veehouder betaalt voor hercontrole

Aanvullende officiële controles zijn controles die de NVWA uitvoert omdat er op het bedrijf eerder een overtreding is geconstateerd of omdat de NVWA een sterk vermoeden heeft dat de ondernemer de wet niet naleeft. Het kan gaan om een herinspectie, aanvullende inspectie of herbemonstering.

Dat betekent dat er voor herinspectie betaald moet worden als de eerste inspectie én de daarop volgende herinspectie na 1 maart 2017 gehouden zijn. De rekening bestaat uit een starttarief en een bedrag per kwartier dat nodig is voor het uitvoeren van die  controle. De tarieven zijn door het ministerie van Economische Zaken vastgelegd in de Regeling NVWA-tarieven.

Het in rekening brengen van aanvullende, officiële controles is voorgeschreven in Europese regelgeving (artikel 28 van de Verordening (EG) nr. 882/2004). Dit voorschrift sluit aan bij het ‘de veroorzaker betaalt’-beginsel: Als het aantoonbaar noodzakelijk is voor de overheid om bij een (rechts)persoon meer dan regulier toezicht en handhaving toe te passen, wordt het als redelijk gezien om de kosten hiervoor aan die (rechts)persoon door te berekenen. Aanvullende, officiële controles tegen betaling zijn al gangbaar in de industriële productie, horeca en ambachtelijke productie. Sinds 1 mei 2016 worden herinspecties op het terrein van diergeneesmiddelen al in rekening gebracht bij de veehouder. Bijvoorbeeld omdat op het slachthuis blijkt dat het Voedselketen Informatieformulier (VKI) onjuist is ingevuld.