Over deze handleiding: aanleiding, beheer en actualiteit

De aanleiding voor deze nieuwe Handleiding m.e.r. is de modernisering van de m.e.r.-wetgeving. De nieuwe wetgeving is 1 juli 2010 in werking getreden.

De Handleiding m.e.r. is opgesteld in opdracht van het voormalige Ministerie van VROM. Hiertoe heeft samenspraak plaatsgevonden met een speciaal voor deze handleiding samengestelde begeleidingscommissie, bestaande uit een representatieve vertegenwoordiging van de m.e.r.-praktijk.

De handleiding wordt beheerd door InfoMil in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is alleen digitaal beschikbaar via de website van InfoMil, wat het mogelijk maakt relevante wijzigingen snel door te voeren.

Actualiteit

Ondanks dat aan het opstellen en het beheer van deze handleiding de grootst mogelijke zorg is en wordt besteed, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie te allen tijde actueel is. Zo is er een aantal links naar informatie op andere websites waar veranderingen kunnen optreden. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze handleiding.