Over deze handleiding: aanleiding, beheer en actualiteit

De aanleiding voor deze nieuwe Handleiding m.e.r. is de modernisering van de m.e.r.-wetgeving. De nieuwe wetgeving is 1 juli 2010 in werking getreden.

De Handleiding m.e.r. is opgesteld in opdracht van het Ministerie van VROM. Hiertoe heeft samenspraak plaatsgevonden met een speciaal voor deze handleiding samengestelde begeleidingscommissie, bestaande uit een representatieve vertegenwoordiging van de m.e.r.-praktijk.

De handleiding wordt beheerd door InfoMil in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is alleen digitaal beschikbaar via de website van InfoMil, wat het mogelijk maakt relevante wijzigingen snel door te voeren.

Actualiteit

Ondanks dat aan het opstellen en het beheer van deze handleiding de grootst mogelijke zorg is en wordt besteed, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie te allen tijde actueel is. Zo is er een aantal links naar informatie op andere websites waar veranderingen kunnen optreden. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze handleiding.

Hieronder treft u een overzicht van de recente ontwikkelingen die zijn verwerkt in de handleiding en van mogelijk relevante (te verwachten) ontwikkelingen die nog niet zijn verwerkt.

Tabel ontwikkelingen

Ontwikkeling

Datum

Verwerkt in handleiding

Relevantie voor handleiding

Reparatiewet Modernisering m.e.r.-regelgeving 30 maart 2012 Ja kleine redactionele wijzigingen

Crisis- en herstelwet

31 maart 2010

Ja

Vervallen van enkele procedurele vereisten van de m.e.r.-procedure.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

1 oktober 2010

Ja

Koppeling aan vergunningenprocedures.

Modernisering Besluit m.e.r. en aanpassing aan uitspraak EU Hof

1 april 2011

Ja

Consequenties voor de m.e.r.-plicht.

Herziening van de gezamenlijke verklaring tussen Nederland en Duitsland

Onbekend

Nee

Grensoverschrijdend m.e.r.

Herziening van het stappenschema van Nederland en Vlaanderen Onbekend Nee Grensoverschrijdend m.e.r.