Nadere informatie

Gezien de complexiteit van het onderwerp en het belang van een zorgvuldige en verantwoorde wijze van omschrijven is deze handleiding niet vrij van jargon. Deze handleiding biedt inzicht in de wettelijke vereisten, maar is geen draaiboek voor toepassing van m.e.r. in de praktijk. Wilt u informatie over hoe u in de praktijk met de wettelijke eisen kunt omgaan ("tips & trucs"), dan verwijzen wij u naar de Praktijkhandreiking Milieueffectrapportage.

Bij de toelichting van de wettelijke eisen in deze handleiding kunt u ook gericht doorklikken naar relevante tips en trucs in de handreiking en beschikbare relevante informatie op andere sites. Wilt u meer informatie over allerhande relevante actuele ontwikkelingen op het gebied van m.e.r. of zoekt u contact, dan verwijzen wij u door naar:

Jurisprudentie is verwerkt, maar geen concrete gevallen

Voor hoe de wettelijke m.e.r.-plicht en hoe wettelijke eisen in de praktijk moeten worden geïnterpreteerd zijn rechtelijke uitspraken van belang, de zogenoemde jurisprudentie. Jurisprudentie relevant voor de interpretatie van algemeen geldende vereisten is zoveel mogelijk verwerkt in deze handleiding. In deze handleiding worden geen concrete gevallen behandeld. Voor jurisprudentie over concrete gevallen verwijzen we naar de jurisprudentie zoekmachine op de site van de Commissie m.e.r.