Gebruikers kunnen opgehaalde persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen niet meer wijzigen

Wanneer particulieren een aanvraag opstellen in Omgevingsloket online worden de persoonsgegevens automatisch ingevuld. Het Omgevingsloket haalt de persoonsgegevens van de ingelogde gebruiker op uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Vanaf versie 2.13.1 kunnen gebruikers deze gegevens niet meer aanpassen als ze zijn opgehaald. Dit voorkomt vervuiling van de systemen van de overheidsorganisaties die de aanvraag behandelen.

Welke gegevens worden opgehaald?

Persoonsgegevens worden alleen opgehaald uit de Basisregistratie Personen wanneer particulieren inloggen met DigiD. Alleen de gegevens van de ingelogde aanvrager of de ingelogde gemachtigde worden opgehaald.

De volgende gegevens worden automatisch vooringevuld:

  • Naam
  • Geslacht
  • Verblijfsadres

Ook het Burgerservicenummer van de ingelogde gebruiker wordt automatisch vooringevuld. Dit wordt opgehaald uit de DigiD waarmee de gebruiker inlogt. Persoonsgegevens van anderen dan de ingelogde gebruiker worden nooit automatisch vooringevuld. Deze moeten altijd handmatig ingevoerd worden.

Als de gegevens onjuist zijn kunnen gebruikers dit aangeven in het toelichtingsveld. Dit wordt toegelicht met de volgende tekst:

‘Uw persoonsgegevens worden Omgevingsloket online automatisch overgenomen uit de Basisregistratie Personen. Wanneer deze gegevens niet kloppen vermeld dan de juiste gegevens in het toelichtingsveld.’

gegevens aanvrager

Tijdens het indienen van de aanvraag controleert Omgevingsloket online de persoonsgegevens nog een keer. Het kan zijn dat er dan andere gegevens worden opgehaald. De ingelogde gebruiker krijgt dan de volgende toelichting:
‘Omgevingsloket online heeft opnieuw gegevens opgehaald uit de Basisregistratie Personen. De persoonsgegevens zijn gewijzigd. Wanneer deze gegevens niet kloppen vermeld dan de juiste gegevens in het toelichtingsveld.’

indienen

Wat als de Basisregistratie Personen niet beschikbaar is?

Het kan voorkomen dat het Omgevingsloket tijdelijk geen persoonsgegevens op kan halen. Gebeurt dit tijdens het opstellen van de aanvraag? Dan worden de persoonsgegevens niet ingevuld. De indiener kan wel verder gaan met het opstellen van de aanvraag. Tijdens het indienen van de aanvraag wordt nogmaals geprobeerd de persoonsgegevens op te halen. De gebruiker kan daarom ook nog geen toelichting geven bij de gegevens.

De gebruiker krijgt de volgende melding te zien:
‘Het is op dit moment niet mogelijk om uw persoonsgegevens op te halen uit de Basisregistratie Personen. U kunt verder gaan met de aanvraag. Bij het indienen van de aanvraag probeert Omgevingsloket online nogmaals uw gegevens op te halen.’

brp niet beschikbaar

Tijdens het indienen van de aanvraag probeert het Omgevingsloket nogmaals de persoonsgegevens op te halen. Is de Basisregistratie Personen dan ook niet beschikbaar? Dan worden de persoonsgegevens niet ingevuld, met uitzondering van het Burgerservicenummer.

Van gebruikers wordt dan verwacht dat ze de persoonsgegevens invullen in het toelichtingsveld. Dit is een verplicht veld. De aanvrager of gemachtigde kan de aanvraag vervolgens indienen.

Dit wordt toegelicht in de volgende tekst:
‘Het is op dit moment niet mogelijk om uw persoonsgegevens op te halen uit de Basisregistratie Personen. U kunt uw gegevens invullen in het toelichtingsveld.’

indienen bij niet beschikbaar brp

Wat zijn de gevolgen voor bestaande conceptaanvragen?

Conceptaanvragen die zijn gestart voor versie 2.13.1 worden op de oude manier afgehandeld. Wanneer een gebruiker verder gaat met een oude aanvraag kan de gebruiker de persoonsgegevens nog handmatig aanpassen. Alleen bij nieuwe aanvragen kunnen gebruikers de persoonsgegevens niet meer wijzigen.

Wijzigt er iets in de pdf van de ingediende aanvraag?

Ja, maar alleen wanneer het niet is gelukt om de persoonsgegevens op te halen uit de Basisregistratie Personen. In de pdf staat bij de gegevens van de aanvrager of de gemachtigde dan de volgende toelichting:

‘De persoonsgegevens van de aanvrager/gemachtigde in deze aanvraag konden niet worden opgehaald uit de Basisregistratie’.

persoonsgegevens niet opgehaald uit BRP

Daarnaast wordt het toelichtingsveld ook opgenomen waarin de gebruiker zijn gegevens alsnog heeft ingevuld.

Toelichting bij persoonsgegevens

Wat zijn de gevolgen voor het berichtenverkeer?

Als geen persoonsgegevens zijn opgehaald uit de Basisregistratie Personen worden deze ook niet opgenomen in de StUF-berichten. In de berichten zal het volgende staan als er geen gegevens zijn gevonden:
<BG:natuurlijkPersoon StUF:verwerkingssoort="O" StUF:entiteittype="NPS">

<BG:inp.bsn>123456782</BG:inp.bsn> <BG:geslachtsnaam/> <BG:voorletters/> <BG:geslachtsaanduiding>O</BG:geslachtsaanduiding> <BG:verblijfsadres/> <BG:sub.telefoonnummer>1234567</BG:sub.telefoonnummer>

<BG:sub.emailadres>t@t.t</BG:sub.emailadres>
</BG:natuurlijkPersoon>

In de StUF-berichten voor versie 3.11 en 3.12 zijn een aantal extra velden opgenomen. Als de aanvrager of gemachtigde een toelichting heeft ingevuld wordt deze opgenomen. Als het Omgevingsloket geen persoonsgegevens op kan halen uit wordt dit ook vermeld in een extra veld.

Deze extra velden worden als volgt getoond:

Persoonsgegevens onjuist

Een gebruiker kan aanvullingen of opmerkingen bij de opgehaalde persoonsgegevens invullen in het toelichtingsveld. De inhoud van dit toelichtingsveld wordt getoond in de volgende elementen, afhankelijk of het een aanvrager of gemachtigde betreft:

  • <StUF:extraElement naam="ToelichtingPersoonsgegevens_Aanvrager" /> of
  • <StUF:extraElement naam="ToelichtingPersoonsgegevens_Gemachtigde" />

Geen persoonsgegevens opgehaald

Wanneer de gegevens niet opgehaald kunnen worden uit de Basisregistratie Personen tijdens. De gebruiker kan dan zijn persoonsgegevens invullen in het toelichtingsveld dat op dat moment verplicht is. In de StUF-berichten wordt dan een melding opgenomen naast de betreffende toelichting:

  • <StUF:extraElement naam="Verklaring_GBA">De persoonsgegevens van de gemachtigde in deze aanvraag konden niet worden opgehaald uit de Basisregistratie Personen.</StUF:extraElement>

Dit leidt tot onderstaande berichtvarianten:

Toelichting ingevuld door aanvrager

toelichting ingevuld door aanvrager

Toelichting ingevuld door gemachtigde

toelichting ingevuld gemachtigde

Geen persoonsgegevens opgehaald, aanvrager

geen persoonsgegevens aanvrager

Geen persoonsgegevens opgehaald, gemachtigde

geen persoonsgegevens gemachtigde