Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit

Deze pagina's beschrijven de belangrijkste wijzigingen van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en delen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sinds 2008. Zie voor een volledig overzicht: